Information om de færøske uddannelser

 

Herunder findes link til en oversættelse af den færøske bekendtgørelse fra 1. november 2008 om sosu-uddannelser, samt en beskrivelse af uddannelserne

 

Bemærk ændringer siden 2008:

Jan 2019: Nye fag, formål, som danske sosu-uddannelser ændret januar 2016. GF2 er medregnet i Sosu-hjælperuddannelsen. Grundfag er bibeholdt i sosuhjælperuddannelsen. (GF2 findes ikke). Sosuhjælperuddannelsen er stadig et krav for at søge ind på Sosuassistentuddannelsen (med undtagelse af visse gymnasiale udd. + relevant erhvervserfaring). Dansk er ikke mere et fag i sosu-assistentuddannelsen, færøsk A- niveau er indført, kan ifølge Undervisningsministeriet erstatte dansk A, og engelsk B er indført.  I sosuhjælperuddannelsen er dansk stadig et fag, færøsk bliver ændret til C og engelsk C.   

2015: Faget farmakologi bliver et selvstændigt fag, med obligatorisk krav om prøve i faget.

2013: Dansk lov om autorisation træder i kraft på Færøerne.

2013: Ændringerne følger dansk bekendgørelse, med følgende hovedpunkter:

1. Nye fag og bøger i både trin 1 og 2 på Sosu-uddannelserne.

2. kompetancemål indføres

3. nye mål for uddannelser og praktik

4. mere fokus på rehabilitering i uddannelserne

5. 7-tals karakterskala indføres

 

2010 : Ændring i bekendgørelsen 

Grundlæggende er der ikke ændringer i fag eller indhold. Ændringerne er hovedsagelig på 4 områder. 

1. Merit kan søges i flere end 3 fag.

2. Administrativt og ansvarsmæssigt er Sosu-skolen skilt fra Sygeplejeskolen i Thorshavn

3. Områdefag skal bestås med karakteren 6, for at eleven skal kunne gå til afsluttende eksamen. Grundfag skal bestås med gennemsnitskarakteren 6. Afsluttende projekt skal bestås med karakteren 6. 

4. Grundfag i sosu-assistentuddannelsen ændres fra D til C-niveau. 

  

Dansk beskrivelse fra Færøsk undervisningsministerie sosu uddannelser på Færøerne.pdf

 

Generelt om uddannelserne og om forskelle ift. de danske uddannelser:

Uddannelserne til social- og sundehedshjælper og social og sundhedsassistent på Færøerne er baseret på de tilsvarende danske uddannelser. Fag og praktikområder er de samme. Færøske social og sundhedsassistenter er berettigede til at få dansk autorisation ifølge Sundhedsstyrelsen. 

Der er nogle forskelle: Uddannelserne er lidt længere end de danske, da faget færøsk også indgår som et grundfag. Eleverne får "uddannelsesstøtte" gennem hele uddannelsen og er således ikke i et ansættelsesforhold.

 

Bekendtgørelse fra 1. november 2008, obs! se ændringer ovenfor.

Færøsk bekendtgørelse 2008 dansk udgave.pdf